به دنبال معنا(۱۵) – حلقه مطالعه

60

شایان در مورد حلقه های مطالعه و نحوه شکل گیری آن توضیحاتی به فربد میدهد و…

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9802