لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9791

سپهر سخن – ف۱ ق ۲۳

377

در برنامه این هفته سپهر سخن، بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله که می فرمایند: «ای بنده یزدان. هر دستور که تو را از این نار که حقیقت نور و سر ظهور است دور می نماید او دشمن توست . به گفتار اغیار از یار دور ممان و با سخن دشمن از دوست مگذر.» می پردازند و ما رو با مفاهیم اون آشنا می کنن.