کافه گپ – توسعه اخلاقی و اجتماعی (ق۱)

49

“نگاه بهاییان به توسعه‌ی اخلاقی و اجتماعی چگونه است؟
با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.”

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9647