لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9643

معماران صلح – جیمی کارتر ق۲

166

معماران صلح – جیمی کارتر برنده ی صلح نوبل در سال ۲۰۱۲ میلادی (قسمت دوم) زندگی جیمی کارتر تا پایان دوران ریاست جمهوری با هومن عبدی.