لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9639

این روزها به یاد تو – حقوق بشر

128

“به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران” – مروری بر گزارش مهرماه خبرگزاری هرانا