لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9627

خاطرات یوتاب(۷) – نگرانی

223

اینکه بیماری یوتاب با وجود تلاش دکتر نادری هنوز تشخیص داده نشده او را به شدّت نگران کرده و به تفکّر در باره عالم بعد واداشته.