لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9403

پرواز – امین العلما اردبیلی ق۲

356

بخش دوم و پایانی از شرح احوال امین العلمای اردبیلی، روحانی مسلمان و محترم و قابل اعتماد مردم که قاضی شرع اردبیل بود امّا مجتهد شهر مردم را علیه او شورانید و نقشه قتل او را ریخت و …