لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9401

سپهر سخن – ف۱ ق۱۷

218

فربد و دستان و شایان در منزل سعید در مورد سئوالات فربد در ارتباط با بهشت و جهنّم به صحبت می نشینند که سودابه هم با وجود مخالفت سعید به آنها اضافه می شود.