لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9380

خاطرات یوتاب(۵) – مشاوره پزشکی

207

قصّه ی عشق و تردید و امید – خانواده ی یوتاب امکان تماس دکتر نادری با یک دکتر آرژانتینی را که مریضی مشابه یوتاب داشته با کمک بهائیان آرژانتین فراهم میکنند.