لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9372

سپهر سخن – ف۱ ق۲۲

258

در برنامه ی این هفته ی سپهر سخن، بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله که می فرمایند: “ندای مظلوم را به گوش جان اصغا نمایید. آن است کاسر اصنام و مذهب احزان.” می پردازد و ما رو با مفاهیم اون آشنا می کند.