لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9329

سپهر سخن – ف۱ ق۲۱

244

استاد بهرام فرید در برنامه ی این هفته ی سپهر سخن به یکی دیگر از بیانات حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهائی میپردازند. حضرت بهاءالله می فرمایند: “از توام و به تو آمدم قلبم را به نور معرفتت منیر فرما.”

 


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.