لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9264

این روزها به یادِ تو – دادگاههای انقلاب

194

به یاد قربانیان دادگاههای انقلاب اسلامی ایران و مستند “عدالت انقلابی”