لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9246

مهارتهای زندگی – ف‌‌‌۶ ق۹

236

در این قسمت لیلا نگاهی دارد به راههایی که افراد برای ایجاد توازن در زندگی انتخاب می کنند و اینکه خدمت به جامعه به هرشیوه ای ممکن است.