لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9240

گفت‌وگو – بهائیان و سیاست

248

آیا بهائیان سیاسی هستند؟ برای بررسی این پرسش گفت و گوی دکتر معین افنانی با دکتر محمد قاسم بیات، پژوهشگر دینی، را ببینید.