لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9214

فراسوی فرهنگ رقابت (۲۰) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

121

دیدگاه و نظر جامعه بهائی درباره نهادهای اقتصادی، دموکراسی، و حزب گرایی.
آیا بازار می تواند در مورد خودش بازبینی انجام دهد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.