لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9188

مثل نسیم – باربارا تالی ق۱

361

اولین خاطراتم از مادرم نیست از کتک خوردن بخاطر خیس کردن جام از کساییه که سرپرستیمو بعهده داشتن…. پدرم میگفت باید انجیل رو بندازی تو آتیش…. اگر دیر میجنبیدی یا با کمربند یا سیم یا شاخه درخت کتک خورده بودی… بعد از اون ماجرا دیگه نمیتونستم برم کلیسا و تصمیم گرفتم مسلمون بشم…. مادرم یک شب قبل از تولد سه سالگی من تو تصادف کشته شد…. این هفته قسمت اول از تجربه پر فراز و نشیب باربارا.

To watch this program in English Click here