مهارتهای زندگی – ف۶ ق۸

68

لیلا در مورد همسایگانش صحبت می کنه وهمچنین به فعالیتهای اونها برای خدمت به محیط اطرافشون اشاره می کنه.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9167