لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9167

مهارتهای زندگی – ف۶ ق۸

154

لیلا در مورد همسایگانش صحبت می کنه وهمچنین به فعالیتهای اونها برای خدمت به محیط اطرافشون اشاره می کنه.