لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9162

‎جهان ایده ها – عصب شناسی و بازپروری

196

آیا به جای زندانی کردن، راهِ علمی‎ای برای بازپروری مجرمین هست؟ دنیل ریزل، عصب‎شناس، می‎گوید تحقیقات جدید روی مغز نشان می‎دهد طبیعت انسان‎های کم‎عاطفه قابل تغییر است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.