لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9160

نماهنگ – هموطن شکر و سپاس!

229

نماهنگی به جهت قدردانی از هموطنانی که در حمایت از حقوق انسانی هموطنان بهایی خود سکوت ۱۶۰ ساله را شکستند.