لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9055

خاطرات یوتاب(۲) – حقیقت تلخ

365

یوتاب که از طولانی شدن مدّت بستری بودنش در بیمارستان بشدّت ناراحت است با حقیقت تلخی روبرو می شود.