لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8965

شنیدنیهای رسانه ای – ۳۷۸

235

“در برنامه امروز، این خبرها را خواهید شنید:
– برندۀ جایزۀ صلح نوبل صلح سال ۲۰۱۵ میلادى از کشور تونس
– دعاى حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان، در کلیسایى هزار ساله، در لندن طنین انداز شد.
– ماجراى عدم ثبت نام عارف حکمت شعار، کودک ده سالۀ بهائى در مدرسه هاى کرج
– شرکت دفتر جامعۀ بین المللى بهائى، در کنفرانس سالانۀ اروپا با موضوع حقوق بشر و دموکراسى
نقل قول این هفته از پدر عارف حکمت شعار”