لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8963

کافه گپ – وحدت اساس ادیان ق۲

208

موضوع این هفته هم وحدت اساس ادیان یکی از تعالیم آئین بهائی و شاکله های اصلی این تعلیم بزرگ حضرت بهاءالله است ، با پارسا فنائیان و جناب خرسندی همراه باشید.