لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8955

با اندیشمندان(۱۵۳) – راه و روش شناخت ق١

208

بخش نهم از کتاب “عشق ، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته ی خانم جوآن بارستو هرناندز. در این قسمت بحث هفته گذشته یعنی اهمیّت شناخت یگدیگر قبل از ازدواج ادامه پیدا می کند و راه و روش مختلف برای این شناخت پیشنهاد می شود.