لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8911

نقطه سر خط – مشاهدات و خاطرات

114

دو یادداشت “راهی برای سرخوشی” و “احمق ها در موزه” که حاوی مشاهدات و خاطرات جالب و با مزّه منصور ضابطیان از شهرهای پراگ ، کپنهاگ و براتیسلاوا است.