لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8901

آینه – ضرب المثل

261

جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری منفعته