لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8894

مهارتهای زندگی – ف۶ ق۷

178

در این برنامه لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف جامعه اطرافش صحبت می کنه و به نیازمندیهای یک جامعه سالم و موفق اشاره می کنه.