لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8875

گفت‌وگو – هوشنگ سیحون

282

مهندس حسین امانت، طراح و معمار، در گفت‌وگو با دکتر معین افنانی از خاطرات خود با مهندس سیحون صحبت میکند و شما را با زندگی و آثار او آشنا میسازد.