لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8624

کافه گپ – تعالیم دیانت بهائی

316

کافه گپ، گپ و گفتی خودمانی است، بدون روتوش، راحت و سریع پیرامون هر موضوعی که به ذهنتان خطورمیکند. از موضوعات عرفانی تا موضوعات تربیتی وغیره با اساتید مختلفی که صدای همگی آنها برای شما آشناست.