لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8556

شاید شنیده باشید

162

نگاهی‌ به برخی‌ از اثرهای حضرت عبد البها بخش بیست و نهم