لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8546

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – کامران دیبا

192

این هفته تقدیم میشود به کامران دیبا