لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8543

شاید شنیده باشید

189

نگاهی‌ به برخی‌ از اثرهای حضرت عبد البها بخش بیست و هفتم