لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8541

برنامۂ کامل مهر ۳ ۱۳۹۴

139

شاید شنیده باشید – کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – مکتوب – شاید شنیده باشید