لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8416

شنیدنی‌های رسانه‌ای

140

در برنامه امروز، این خبرها را خواهید شنید:
در این برنامه ، خبرهائی از عدم اجازه به بهائیان برای حضور در دانشگاه ها ، پناهجویان ، زنان ، بیانیّه ی سازمان گزارشگران بدون مرز و …. به سمع شما می رسد + نقل قول هائی در حمایت از احمد ، مخترع جوان امریکائی سودانی تبار