برنامه کامل ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

تو برنامه این هفته از بحران کرونا خواهیم گفت. آذین برامون از تلاش عده‌ای از جوانان سیرالئون برای کمک به اطرافیانشون از طریق ساخت یک فیلم، می گه. با سهند گپی می زنیم و با هم به موضوع اپیدمی کرونا و بازتعریف انسجام اجتماعی نگاهی خواهیم داشت ودر پایان فرانک ما رو با خصوصیات تقویم بهائی بیشتر آشنا خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه