برنامه کامل ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۹

تو برنامه این هفته از بحران کرونا خواهیم گفت. آذین برامون از تلاش عده‌ای از جوانان سیرالئون برای کمک به اطرافیانشون از طریق ساخت یک فیلم، می گه. با سهند گپی می زنیم و با هم به موضوع اپیدمی کرونا و بازتعریف انسجام اجتماعی نگاهی خواهیم داشت ودر پایان فرانک ما رو با خصوصیات تقویم بهائی بیشتر آشنا خواهد کرد.

ثبت نام در خبرنامه