لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=47742

ورقی از خاطرات۴ – قسمت ویژه – شب رمزآلود

77

گشت و گذارى در گوشه هایى از تاریخ و تاملى در تفاوت مواجهه افراد مختلف با ظهور پیامبر الهى. و هم خویشتن را بر جاى این شخصیت ها گذاشتن تا هم تاریخ بهتر فهم شود و هم خود خودمان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.