لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=47720

با هم در خانه (۱۰) – آرامش و اضطراب

80

دغدغه دلتنگی برای فرزندان، نگرانی، عدم باور پذیری شرایط موجود، مراقب باشیم که دچار وسواس نشویم، اضطراب، اضطراب لازمه حفظ و بقای انسان است، شخص مضطرب بیشتر خطر را درک می کند، اضطراب بیش از حد سبب آزار می شود، قبول کنیم که قرار نیست بدترین اتفاق بیافتد، دغدغه مالی و شغلی، یاد بگیریم که زمان را مدیریت کنیم، قدر تک تک لحظه ها را بدانیم، امور مالی را برنامه ریزی کنیم، ایمان به یک نیروی روحانی و باور قوی کمک می کنه که از درون قوی باشیم، می تونیم شنونده خوبی برای سایرین باشیم، ویروس کرونا سبب رشد می شود اگر هدفی بالاتر از حفظ جان داشته باشیم، سعی کنیم صفات مهربانی و عشق را در خودمان پرورش دهیم، حفظ جان لزوما بالاترین ارزش نیست و زندگی اهداف والاتری دارد، زندگی همواره مستلزم درجاتی از خطر پذیری است، فکر به معنی زندگی، به آرامش ما کمک می کند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.