لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=47716

دنیای زیبای ما – قسمت ۹- عدالت

84

عدالت، داشتن فرصت های یکسان برای همه انسان هاست. در قسمت ۱ و ۲ طفل با مفهموم صلح عمومی آشنا شده است . این برنامه کمک می کند تا طفل مفهوم عدالت را درک کند
(کاردستی: ریسه آدم ها )


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.