لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=47713

آفتاب بینش – قسمت ۴۰ – قرن بدیع

78

کتابی است در تحلیل تاریخ آیین بهائی به قلم حضرت شوقی ربانی – ولی امر آیین بهائی- که خطاب به بهائیان غرب نوشته شده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.