لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=46192

آفتاب بینش – قسمت ۳۴ – اسرارالاثار – قسمت۱

81

این کتاب از اثار دانشمند فقید بهائی – جناب فاضل مازندرانی – است که در آن به شرح واژگان و اصطلاحات و اعلام بهائی و دینی می‌پردازند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.