لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=46174

خبرنگار- دیدار نوروزی خبرنگار قسمت۲

62

گفتگوی نوروزی با دکتر مینو ثابت، دکتر ضیاء ثابت، دکتر مهین سیاهپوش- یزدانی و دکتر کیومرث یزدانی
دیدار نوروزی با دو زوج فرهیخته ایرانی و گفتگوهای صمیمانه نوروز و امروز


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.