لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45204

برنامه کامل ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

84

برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما گرامیان می شود عبارتند از: «این روزها به یاد تو»، «تاریخ به روایت مورخ» و«گزیده هایی از یک سخنرانی»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.