لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45174

برنامه کامل ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

77

پیام دوست یکشنبه ها مثل همیشه سه بخش دارد: بخش اول آن «صد پرسش صد پاسخ» است و بخش دوم «سر آشکار» و بالاخره بخش آخر«کاوشی در تعصب».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.