لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45135

موج مثبت (۱۰۵) – در جستجوی صلح پایدار

67

جامعه بهائی جمهوری دموکراتیک کنگو که پیشینه‌ای طولانی در این کشور دارد، دهه‌ها است برای مشارکت در تغییر اجتماعی سازنده، به خصوص از طریق برنامه‌های آموزشی در سطح توده مردم تلاش کرده است. در چند سال گذشته، آنها با روسای قبایل مناطق مختلف کشور در حال گفتگو بوده‌اند تا با کمک یکدیگر مسیرهایی را به سوی اجتماعی بیابند که اصل هماهنگی، عدالت و رفاه در آن جلوه‌گر است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.