لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45132

چند ثانیه با شما (۱۲۱) – ماه تاریخ سیاه پوستان

128

در مقاله ای این چنین آمده: در سال ۱۹۲۶ میلادی یک استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ که سیاه پوست بود، احساس کرد که تاریخ سیاه پوستان و آن چه که بر آن ها در آمریکای شمالی گذشته، کم کم داره به فراموشی سپرده میشه، مخصوصا دانش آموزان در مدرسه چیزی در این باره نمی آموزند. لذا جنبشی را برای بزرگداشت خاطره سیاهان به راه انداخت .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.