لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45124

برنامه کامل ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

102

پرده هفتم که روزهای جمعه پخش می شود این هفته هم پنج بخش دارد: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، بانوی سرزمین من و جمع جمعه ها نام های بخش های این پرده هفتم هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.