لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45114

کودکان منادیان صلح ف۳ (۱۹) – شکل گیری دوستی ها

108

در این دوران کودکان پذیرفته شدن در گروه های کوچک دوستی را تجربه می کنند و گاه تلاش آن ها برای کسب استقلال با بی ادبی اشتباه گرفته میشود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.