لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45088

خبرنگار – رویارویی کودکان با فقدان والدین

128

گفتگو با: خانم یاسمن نفیسی پارسی، مشاور و کارشناس مسایل خانواده
از دست دادن یکی از والدین برای کودکان اغلب ضربه ای است ناگوار و جبران ناپذیر، اما آیا آن ها می توانند با مشورت و یادگیری، استقامتی سازنده را جایگزین یاس و اندوه خود کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.