لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44954

یک قهرمان (۱۲۰) – آدام گرین وحفظ و نگهداری رودخانه

95

آدام گرین با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به دانش آموزان یکی از مناطق محروم و خشن نیویورک کمک می کند تا با امکانات موجود قایق بسازند و روی رودخانه نزدیک محل سکونت شان قایق رانی کرده و به حفظ و نگهداری رودخانه کمک کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.