لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44925

خبرنگار – افزایش آزار و اذیت ها علیه شهروندان بهائی

183

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در آمریکا
در بیانیه رسمی جامعه جهانی بهائی آمده است که شهروندان بهائی در موج تازه ای از سرکوب و آزار و اذیت از داشتن کارت ملی هوشمند محروم می شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.