لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44919

سوپ جوجه برای روح (۱۰) – همه این ها بهانه است

114

بیست و چهار سال پیش جیم ریتر کاپیتان تیم فوتبال و تیم کشتی دبیرستان بود، بیسبال بازی می کرد و تو رشته آکروبات هم حرفه ای بود، در سن ۱۶ سالگی اتفاقی براش افتاد که زندگی اون به کلی از این رو به اون رو شد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.